Marketingový  akcelerátor

Jak konkurovat velkým firmám

Chybou je myslet si, že stačí zaplatit více reklamy a oslovit tak více lidí. Klíčové je najít způsoby, jak se odlišit a vyniknout. Budujte svou značku, nejen firmu.

Značka, která je jednoduše rozpoznatelná a zákazníci ji mají rádi, je klíčem k vyšším prodejům

To je to, co vám může přinést další růst a nadšené zákazníky.

Jak vybudovat značku?

Vaše značka je to jak zákazník vnímá celé vaše podnikání. Branding je totiž mnohem víc než jen skvělé logo nebo dobře umístěná reklama.

Na začátku byste si měli položit čtyři otázky:

  • Proč existujete? V čem je vaše vášeň?
  • Co vás odlišuje od podobných firem?
  • Jaký konkrétní problém zákazníků řešíte?
  • Proč by to lidi mělo zajímat?

Tyto myšlenky použijete k formování základu identity vaší značky. A teprve později k tvorbě sloganů, marketingových nabídek, příběhů a dalších prvků komunikace.

Vytvářejte emoce vaší značky

Jednotlivé produkty nebo služby jsou již v konkurenčním prostředí funkčně velmi podobné. Ať vymyslíte cokoli, je pravděpodobné, že to někdo brzy zkopíruje. Zákazníci proto nakupují stále častěji na základě emočního vnímání značky

Lidé nekupují to, co děláte. Kupují, proč to děláte. Cílem je obchodovat s lidmi, kteří věří tomu, čemu věříte i vy

Takže se ponořte hlouběji do toho, jak fungujete a najděte pravdu o tom, jak můžete odlišit VNÍMÁNÍ vaší značky od ostatních.

Na dnešním trhu musí být úspěšná značka také konzistentní v komunikaci zákazníků napříč mnoha kanály (např. webové stránky, reklama, zákaznický servis, tištěné materiály, tvorba obsahu atd..).

Budování značky není jednoduché. Branding se neděje přes noc... ani za pár měsíců. Musí jít o trvalou snahu. Jde o neustálý proces. Stálé úsilí však postupně vyústí v navázání dobrých a dlouhodobých vztahů s vašimi zákazníky.

A nestačí jen chtít. Budování značky především vyžaduje strategii.

Co je strategie značky? 

Strategie značky definuje, jak se ve vnímání zákazníků lišíte, jak jste důvěryhodní, nezapomenutelní a sympatičtí. Jaký je účel vašeho podnikání, co od vás lidé mohou očekávat nebo jak řešíte problémy a potřeby zákazníků.

Toto je první krok, který musíte udělat při vytváření značky od základu (ať už právě začínáte, nebo jste již zavedenou firmou).

Nebudete stavět dům bez plánů. S vaší značkou je to stejné. Strategii značky si můžete představit jako plán toho, jak chcete, aby svět viděl vaše podnikání.

Strategie je zásadním a základním prvkem pro budování úspěšné značky

Je to jedna z oblastí, kterou většina firem přehlíží, protože chybně skočí přímo do designu a marketingu.

Musíte se zamyslet nad tím, jaká má být identita vaší značky. A tu následně sdělovat veřejnosti. Pomocí vizuálů (reklamy), ale i vlastního chování a osobní zkušeností konkrétních zákazníků.

Vaše prvky identity značky by měly být aplikovány napříč všemi kanály důsledně.

Uvedení strategie do života

V dnešní době lze efektivně posílit image vaší značky poměrně rychle prostřednictvím různých digitálních marketingových aktivit. Například vhodným obsahem webových stránek, tvorbou obsahu, pomocí sociálních sítí, e-mailovým marketingem nebo placenou reklamu (PPC). Ale také tradičními způsoby - outdoorovou reklamou nebo PR.

Společně jsou tyto kanály zásadní pro získání povědomí o značce a její růst. Než ale vynaložíte peníze za reklamu, je třeba mít připraveno, jak má vaše značka komunikovat a co důležitého zákazníkům o vás sdělovat.

Bez připravené strategie a porozumění tomu, jakou chcete mít identitu, budete jen jednou z mnoha zaměnitelných firem. 

Potřebujete mne?

nejnovější článkyMarketingový  akcelerátor
© 2020 Martin Šimek