Ochrana osobních údajů


Pokud jste našim zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Firma Vybroušený brand, s.r.o. se sídlem v Ostravě, Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika IČ: 09876511.

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování dat obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: info@vybrouseny-brand.cz.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
  • Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
  • Umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Souhlas udělujete, aby Správce mohl ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo za účelem zpracování poptávky a zasílání obchodních a marketingových sdělení prostřednictvím elektronických prostředků.

Uvedené údaje budou zpracovány Správcem po dobu maximálně 10 let, nebo po dobu trvání spolupráce.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@vybrouseny-brand.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

  1. Požadovat po správci přístup k osobním údajům.
  2. Požadovat po správci opravu nebo výmaz.
  3. Požadovat omezení zpracování osobních údajů.
  4. Vznést námitku, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností.
  5. Odvolat tento poskytnutý souhlas.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Potřebujete se na něco zeptat?

Zavolejte nám Napište E-mail

2020—2024 © Martin Šimek Ochrana osobních údajů