Vybroušený brand - komunikační agentura
Specialista  brandové  komunikace

Případová studie Dokážete velké věci

Cestování v letech 2020-21 mělo kvůli COVID-19 stopku, kterou neustála nejedna velká cestovka. Když se konečně začala protiepidemická opatření ve světě uvolňovat, ukázalo se, že trh je změněný a lidé už mají jiné potřeby a cestovatelské touhy. Proto bylo nutné, aby CK Radynacestu.cz našla novou cestu, kudy se vydat vstříc klientům a oslovit i ty potenciální. Současně také vrátit prodeje zájezdů na objemy z roku 2019.

Bylo kriticky nutné se klientům opět aktivně připomenout a ukázat přítomnost na trhu a připravenost plnit jejich cestovatelská očekávání ještě lépe než dřív. Trh byl v restartu a pro CK to byla příležitost upevnit si pozici a nabítnot přesně to, co klient očekával. Abychom mohli cestovatelům ukázat cestu, museli jsme si nejdřív ze všeho sami zmapovat trh v oblasti cestovního ruchu. Dalším krokem bylo zjistit o našich klientech co možná nejvíc. 

Proč to všechno? 

Nezbytné bylo zjistit, co cestovatelé dnes skutečně chtějí, a to nám pomohlo najít nový směr. Cestu ještě ne. Zajímaly nás aktuální trendy, inspirovali jsme se i v zahraničí, zabývali jsme se pozitivními účinky cestování. Bylo jasné, že je potřeba upravit nabídku zájezdů a vymyslet kreativní a nadčasovou kampaň. Zdálo se to jako velká věc, znovu motivovat lidi k cestování. Dát jim ten pravý impuls, zbavit je strachu a nabídnout jim právě to, co teď potřebují.

Na základě rešerší trhu, výzkumu a zhodnocení trendů vnášíme do nabídky inovace. Tento inovativni přístup vnímá cestování jako nedílnou součást životního stylu. Jde o významný faktor, který přirozeným způsobem pomáhá lidem harmonizovat život, zlepšovat duševní i fyzickou kondici. Komunikace poselství má živý charakter a bude se přizpůsobovat aktuálním tržním podmínkám i potřebám cestovatelů. V této souvislosti začneme pracovat s fenoménem “mikro-dovolených”

Vznikl obsáhlý dokument, který popisuje vizi, hodnoty, cíle, specifikuje samotný produkt, zákazníky a definuje obsah i způsob komunikace a vizuální identitu

Nedílnou součástí všech marketingových a obchodních procesů pak byla neustálá práce na komunikaci značky, z hlediska vizuálního i textového – pokračovali jsme v procesu zjednodušení, čistoty a nadčasovosti, s cílem dosáhnout co nejlepší uživatelský zážitek.

Novým prvkem byla reklama a komunikace v rámci kampaně “Dokážete velké věci - poznávejte svět, poznávejte sebe”. Tato kampaň vycházela z přesvědčení, že cestování má význam a může nás změnit k lepšímu (díky novým inspiracím a zkušenostem) a jde o jedinečný způsob, jak porozumět světu i sobě.

Následovaly intenzivní komunikační aktivity online i offline. Mělo tím dojít k návratu cestování u většiny stálých zákazníků a také získání nových. Vznikl komplexní plán komunikace, který zahrnoval: 

online bannerovou kampaň 

Online kampaň na FB a IG

Printovou image kampaň 

PR články v časopisech i online

Kampaň v rádiu 

Zde si můžete poslechnout reklamní spot a sponzorské odkazy CK Radynacestu.cz. 

 

CK Radynacestu.cz zažívá obrovský cestovatelský boom a objem prodaných zájezdů roste. Nárůst odpovídá plánu a CK je na cestě k dosažen objemů prodeje roku 2019.

Specialista  brandové  komunikace
Vybroušený brand - komunikační agenturakontakt@martinsimek.cz+420 776 028 637
© 2020 Martin Šimek